Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej Kalisz

Kalisz, Nowy Swiat 40/42

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu jest jednostką organizacyjną Państwowej Straży Pożarnej, umundurowanej formacji, wyposażonej w specjalistyczny sprzęt i środki.

Jej nadrzędny cel to ochrona mienia, zdrowia i życia poprzez:

  • udzielanie pierwszej pomocy

  • ratownictwo chemiczne

  • ratownictwo techniczne

  • gaszenie pożarów

  • działania ratownicze

Jako zadania Komendy Powiatowej PSP w Kaliszu można wymienić między innymi:

  • rozpoznanie i identyfikacja zagrożenia

  • organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczej

  • nadzorowanie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych

  • organizowanie szkolenia i doskonalenia pożarniczego

Jeśli jesteś świadkiem zdarzenia wymagającego interwencji straży pożarnej, zadzwoń pod 112 lub 998.